Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym „Paraklet”

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym “Paraklet” to grupa modlitewna działająca przy parafii NMP Królowej Polski we Wrocławiu-Klecinie. Powstała 01 lipca 2005r. Inicjatorami powstania wspólnoty byli Władysława i Ryszard Muszyńscy oraz Wiesława Czerwińska.

W latach 2005-2008 opiekunem grupy był ks. Proboszcz Franciszek Filipek. Obecnie opiekunem jest ks. Proboszcz Witold Hyla.

Odpowiedzialną za wspólnotę jest Wiesława Czerwińska. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 18.45 po mszy św. w salce na plebanii. Na spotkaniach wielbimy Boga, słuchamy konferencji, rozważamy i dzielimy się Słowem Bożym.

Nazwa – “PARAKLET”
Paraklet z jęz. grec. „przywołany na pomoc” – oznacza rzecznika, obrońcę. Z jęz. łac. advocatus – doradca, pocieszyciel, pomocnik.

Paraklet to Duch Prawdy:

        „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.” (J 14,16-17)

        „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.” (J 15,26)

Duch Święty działa wśród wierzących jako nauczyciel, pogłębia i rozwija zrozumienie prawd objawionych przez Zbawiciela.

Działalność grupy

 • Bierzemy udział w rekolekcjach, konferencjach, kursach

 • Raz w roku, w maju, wyjeżdżamy do Częstochowy na czuwanie modlitewne, na które zapraszamy także parafian, uczestniczących wraz z nami w Ogólnopolskim Czuwaniu Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

 • Co roku uczestniczymy w Dniu Jedności Wspólnot Archidiecezji Wrocławskiej.

 • Włączamy się we współpracę z Koordynacją Odnowy Archidiecezji Wrocławskiej.

 • Współpracujemy z innymi wspólnotami w naszej parafii, organizując wspólnie:

  – w I wtorek m-ca Mszę św. wspólnotową o godz. 18.00, po Mszy św. Adorację Najświętszego Sakramentu, połączoną z modlitwą różańcową w intencji misji, misjonarzy i powołań misyjnych.
  – od 8 lipca 2015r. w każdą środę o godz. 17,00 modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w intencji Ojczyzny.
  – w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 18.00 Mszę Św. Wotywną ku czci Ducha Świętego, po której adorujemy Najświętszy Sakrament, wielbimy Boga, rozważamy słowa Małej Arabki (Marii od Jezusa Ukrzyżowanego). W tym czasie wystawione są również relikwie tej świętej do prywatnej adoracji. Na balaskach palą się trzy świece symbolizujące: ubóstwo – św. Józef, czystość – Maryja, posłuszeństwo – Jezus Chrystus.
  Od 25.06.2017 r. w czasie Mszy św. wotywnej modlimy się o uzdrowienie pod przewodnictwem księdza Witolda Hyli.

 • W Święto Trzech Króli, 06.01 organizujemy spotkanie opłatkowe w salce na plebanii z udziałem wszystkich wspólnot oraz kapłanów posługujących w naszej parafii.
 • od 2009r. w czasie Wielkiego Postu, w wielki Wtorek, pod przewodnictwem księdza opiekuna, organizujemy ze wspólnotami i parafianami Drogę Krzyżową ulicami naszego osiedla, ze śpiewem i rozważaniami.

 • Od 2009r. w Tygodniu Biblijnym z parafianami i wspólnotami czytamy w kościele Słowo Boże, przygotowane w oparciu o Biuletyn Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II.

 • Od 2015r. w Wigilię Zesłania Ducha Świętego spotykamy się w naszym kościele na wspólnej modlitwie, śpiewie, adoracji i Eucharystii.

 • W każdy I czwartek miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

 • Przez 7 dni w tygodniu odmawiamy różaniec w intencji wspólnoty za pośrednictwem Ojca Pio o 7 darów Ducha Świętego.

 • Codziennie dwóch członków naszej wspólnoty adoruje Najświętszy Sakrament.

 • Podjęliśmy codzienną modlitwę za kapłanów naszej parafii zwaną Margaretką.

 • Modlimy się wstawienniczo za siebie nawzajem, za tych, którzy proszą nas o modlitwę oraz we wszystkich intencjach zapisanych w zeszytach „SOS Modlitwa” i „Modlitwa Wstawiennicza”.

 • Cyklicznie organizujemy Seminaria Odnowy Wiary. Dotąd odbyło się 5 seminariów:

  – od 27.04.2005 r. prowadził ks. Grzegorz Laszczyński
  – od 07.05.2007 r. prowadził ks. Marek Mekwiński
  – od 18.09.2009 r. prowadził ks. Witold Hyla
  – od 23.03.2015 r. prowadził ks. Marek Mekwiński
  – od 08.05 do 19.06.2018 r. prowadził o. Krzysztof Sikora – Misjonarz Miłosierdzia.

 • Ewangelizujemy poprzez gablotę w przedsionku kościoła. Od 31 sierpnia 2016r. co tydzień wieszamy Słowo Boże z niedzielnych czytań wraz z komentarzem.

 • 8 lutego 2017r. świętowaliśmy uroczyście 50-Lecie istnienia Odnowy w Duchu Świętym w Kościele powszechnym.

W każdy wtorek po Mszy św. o godz. 18.45 zapraszamy wszystkich, którzy chcą się modlić, rozważać Słowo Boże, słuchać konferencji, pogłębiać relację z Bogiem, otwierać się na Ducha Świętego oraz uwielbiać Boga śpiewem.