Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich powołanym przez papieża Piusa XI w 1928 roku. Główne założenia stowarzyszenia przedstawione zostały w encyklice „Ubi arcano” w 1922 roku. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. W Polsce stowarzyszenie rozwijało się od 1930 roku, tworząc w ciągu niespełna 10 lat silny ruch skupiający elity inteligencji katolickiej jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Po okresie zniewolenia komunistycznego struktury Akcji Katolickiej w naszym kraju odbudowują się od roku 1995, w trzy lata po historycznym spotkaniu biskupów polskich z papieżem Janem Pawłem II, który powiedział:

„Akcja Katolicka była w Polsce żywa i przyniosła wiele owoców – trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.
                                                (Jan Paweł II do biskupów podczas wizyty ad limina 12.01.1993 rok)


        Podejmując wezwanie Ojca Św. Jan Pawła II Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz, Arcybiskup Metropolita Wrocławski, dnia 25 listopada 1995 roku w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, erygował Akcję Katolicką Archidiecezji Wrocławskiej i polecił ją opiece świętym patronom Dolnego Śląska – św. Janowi Chrzcicielowi i Św. Jadwidze Śląskiej. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, a na święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

        W naszej parafii za początek działalności oddziału parafialnego Akcji Katolickiej przyjmuje się datę 30 września 2007 roku.

        Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja Katolicka stawia sobie za cel wychowanie dojrzałego chrześcijanina, tj. takiego, w którym nie ma rozdziału między wiarą a życiem (wierzyć sercem, świadczyć życiem). Członkowie Akcji są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się pojawiają wg zasady Społecznej Nauki Kościoła: widzieć, oceniać, działać.

        Akcja Katolicka, zgodnie ze statutem może prowadzić działalność:

  • oświatową i wychowawczą
  • kulturalną i informacyjno – wydawniczą
  • dobroczynną
  • turystyczno – sportową
  • gospodarczą