Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

BIERZMOWANIE 2020-2021

 1. Świadek do bierzmowania musi spełniać następujące wymagania:
  • Musi mieć ukończony 16. rok życia, być już u bierzmowania oraz prowadzić życie wiary, aby mógł uzyskać rozgrzeszenie i mógł przyjąć komunię św. w intencji bierzmowanego.
  • Świadkiem nie może być rodzic bierzmowanego. Zachęca się, aby był to któryś z rodziców chrzestnych gdyż bierzmowanie należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.
 2. Proszę, aby do 25 września podać imiona i nazwiska świadków. Jeśli są świadkowie nie są naszymi parafianami to konieczne jest zaświadczenie z kancelarii parafii świadka, że spełnia wszystkie warunki do bycia świadkiem do bierzmowania.
 3. Do 25 września proszę, aby podać mi kto będzie uczestniczyć w pielgrzymce pieszej do Trzebnicy.
 4. Terminy najbliższych spotkań:
  • Sobota 25 września – egzamin; ręcznie przepisać Hymn do Ducha Świętego oraz Sekwencję do Ducha Świętego; napisać informacje o swoim świętym patronie do bierzmowania (wybrać imię świętego z którym szczególnie się utożsamiam), prezentacja o darach Ducha Świętego.
  • Sobota 2 października – próba liturgii bierzmowania.
  • Sobota 9 października – próba liturgii bierzmowania.
  • Sobota 16 października – piesza pielgrzymka do Trzebnicy do grobu św. Jadwigi, patronki śląska.
  • Poniedziałek 18 października – spowiedź o godz. 18:00 w kościele. Próba generalna przed bierzmowaniem –
   po Mszy św. wieczornej o godz. 19:00.
  • Wtorek 19 października – sakrament bierzmowania o godz. 18:00, Mszy będzie przewodniczyć Bp Ignacy Dec.

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI BIERZMOWANIA

Klecina 19.10.2021 r. – J.E. Ks. Bp Ignacy Dec

Młodzież do bierzmowania czeka przed kościołem o godz. 17:00

17:30 – Różaniec – prowadzi młodzież do bierzmowania

18:00 – Msza św.

 • WPROWADZENIE RELIKWII BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
 • Przywitanie biskupa przy ołtarzu przez rodziców
 • po znaku krzyża i pozdrowieniu wiernych –
 • LITURGIA SŁOWA
  • 1 Czytanie – (Ez 36, 24-28, str. 61)
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan: „Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kra­ju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich wa­szych bożków. I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do wa­szego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i spra­wić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i bę­dziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem,,.
Oto słowo Boże.
 • Psalm – (Ps 23, str. 61-62)
Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem +
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, +
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
 • 2 Czytanie – (Dz 1, 3-8, str. 64)
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie od­chodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.
Oto słowo Boże.
 • SEKWENCJA – Przybądź, Duchu Święty
  • Ewangelia
 • Po Ewangelii PREZENTACJA KANDYDATÓW przez ks. Proboszcza:

CZCIGODNY OJCZE,
W IMIENIU ZEBRANEJ TU WSPÓLNOTY WIERZĄCYCH
PROSZĘ O UDZIELENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
WYBRANEJ MŁODZIEŻY
Z PARAFII PW. NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI

 • Homilia
  • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 • LITURGIA SAKRAMENTU 
  • Nałożenie rąk
  • Uformowanie procesji bierzmowanych
  • Namaszczanie krzyżmem

Na koniec ministranci podchodzą z cytryną, chlebem, wodą i ręcznikiem

 • MODLITWA WIERNYCH  –

Biskup:
Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca wszechmogącego; módlmy się jednomyślnie, bo jedna jest nasza wiara, nadzieja i miłość, które pochodzą od Ducha Świętego.

 1. Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego,
  aby ugruntowani w wierze i miłości, dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy.
  Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
 2. Módlmy się za ich rodziców i świadków bierzmowania, aby słowem i przykładem pociągali ich do naśladowania Chrystusa. Ciebie prosimy.
  Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
 3. Módlmy się za święty Kościół Boży razem z Papieżem Franciszkiem., naszym biskupem Józefem oraz obecnym wśród nas biskupem Ignacym, aby zgromadzony przez Ducha Świętego, wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości aż do przyjścia Chrystusa. Ciebie prosimy.
  Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
 4. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za polecanego w tej Eucharystii śp. Eugeniusza Łuczka w kolejnej Mszy św. gregoriańskiej o łaskę nieba. Ciebie prosimy.
  Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
 5. Módlmy się za całą ludzkość, aby wszyscy ludzie mając jednego Stwórcę i Ojca, uznawali się za braci bez różnicy rasy i narodu oraz szczerze szukali królestwa Bożego, które jest pokojem i radością w Duchu Świętym. Ciebie prosimy.
  Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Biskup:
Boże, Ty swoim Apostołom dałeś Ducha Świętego i chciałeś, aby oni oraz ich następcy udzielali Go innym wiernym, + wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę i działaj w sercach wiernych * podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy. Amen.

 • PROCESJA Z DARAMI

Komentator – czyta komentarz –

Świeca:
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, święcę, która przypomina nam Twojego Syna – Światłość świata. Spraw prosimy, aby Twoje światło jeszcze mocniej niż dotąd świeciło w naszym życiu.

Chleb:
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, chleb, symbol praw
człowieka. Istnieje głód nie tylko chleba. Istnieje bezdomność wśród swoich i anonimowość w tłumie. Daj nam wrażliwość na potrzeby konkretnego człowieka, tego brata, którego ramię styka się z naszym na co dzień.

Wino:
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, wino. Chrystus jest
Winnym Krzewem, a my latoroślami. Przyjaźń zobowiązuje, domaga się wierności. Udziel nam tego daru, byśmy entuzjazmem naszego życia, ukazywali piękno i godność każdego powołania.

Woda:
Oto woda, symbol odrodzenia. Przynosimy ją, Panie, na ofiarę, ponieważ ten żywioł wyraża naszą zależność i nie wystarczalność. A Chrystus mówi; „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije”. Spraw, prosimy, aby każdy człowiek umiał czerpać ze Źródła, którym jesteś Ty sam.

Dary przynoszą:

 1. Patena z Hostią –
 2. Wino –
 3. Woda –
 4. Świeca –
 • Po modlitwie pokomunijnej  

Poświęcenie krzyży – przejście z wodą święconą wzdłuż ławek i pokropienie

Podziękowanie młodzieży: